Amasya Tabip
Odası
 • İletişim
  Bize Ulaşın
  Adresimiz
  M.K. Paşa Cad.
  No:4
  Amasya
  Tel 1 : 0549 548 40 50
  Tel 2 : 0358 213 05 00
  Fax: 0358 213 05 51
  Email: ato@amasyatabipodasi.org.tr

Telefon 0549 548 40 50

Yaz Dönemi İshalleri ve Korunma

01/06/2014

İshal tanım olarak, günde üç ya da daha çok kez sıvı/normalden daha sıvıdışkılama olarak tanımlanmaktadır. İshal çoğunlukla mikropların (bakteri,virüs, parazit) neden olduğu mide-bağırsak sistemi enfeksiyonlarına bağlıolarak gelişen bir hastalık belirtisidir. Enfeksiyon ise bulaşın olduğugıdalar, içme suyu ya da kötü hijyen kaynaklı insandan insana geçişle oluşmaktadır.

Genel olarak klinik açıdan üç tür ishaltanımlanır:

1.     Birden gelişen sulu ishal (saatlerya da günler içinde sona erer, kolera bu grup içerisindedir)

2.     Birden gelişen kanlı ishal (dizanteri)

3.     Süregen ishal (14 gün ve dahauzun sürer)

Ciddi ishal bağışıklık sistemi zayıf olan,yetersiz beslenen küçük yaştaki çocuklar ve yaşlılar için özellikle yaşamıtehdit eden boyutlara varabilir.

Dünyada, her yıl yaklaşık 2 milyar ishalolgusu görülmekte, 1,5 milyon çocuk ishal nedeniyle ölmekte ve bu ölümlerin de%95’i gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir.

 

DİKKAT:

İSHAL, KORUNULABİLİR,ÖNLENEBİLİR BİR DURUMDUR!

DİKKAT:

YAZ İSHALLERİNİN “HERYAZ GÖRÜLEBİLEN, OLAĞAN BİR HASTALIK” OLARAK KABULÜ DOĞRU DEĞİLDİR !

Yaz döneminde görülen ishallerden korunmakiçin ve bu sorunun altında yatan nedenleri ortaya koyabilmek için aşağıda kimibilgi, veri ve görüşler yer almaktadır:

Korunmak için aşağıdaki konular son dereceönemli ve değerlidir:

1.     Temiz ve güvenli içme suyunaerişim

2.     İlk 6 ay bebeklerinyalnızca anne sütü ile beslenmesi

3.     Çocukların ve yaşlılarbaşta olmak üzere risk altındaki kişilerin yeterli ve dengeli beslenmesi

4.     Kişisel hijyen vetemizlik kurallarına uyulması (el hijyenin önemine vurgu yapmak yerindeolur)

5.     Sağlık eğitimi

Yaz döneminde sık seyahatler ishallihastalıklara yakalanma açısından bir başka risk olabilir. Özellikle gıdakaynaklı hastalıklara yakalanma riskinin yüksek olduğu görece sıcak bölgelereseyahat eden yolcular(gezginler), küçük önlemlerle kendilerini gıda ve sukaynaklı enfeksiyon hastalıklarından koruyabilir. Sıcak mevsimde artan turizmtrafiği, hem insanları yoğun topluluklar halinde biraraya getirmekte, hem de budönemde sıvı ve riskli gıda tüketimi artmaktadır. Artan sıvı gereksinimi, çoğuzaman sınırlı ve denetim dışı yerel olanaklarla gıda ve içecek üretimininpiyasaya sürülmesini zorlayabilmektedir.

Temizliğinden ve güvenliğinden emin olunansular içilmelidir. Çiğ gıda tüketiminin gıda kaynaklı hastalıklar açısındanrisk teşkil edebileceği unutulmamalıdır. Sokakta satılan gıdaların tüketimindenkaçınmak gerekir.

Yukarıdaki önerilerin uygulanabilmesi içinbütünlüklü bir yaklaşım gerektirir. Güçlü bir sağlık sistemi, sorun kaynağınınakılcı yönetimi ön koşuludur. Kamu sağlık yetkesinin gerekli ek önlemlerialması ve etkinlikle yürütmesi sağlanmalıdır. Bu bağlamda Gıda-Tarım veHayvancılık ile Sağlık Bakanlıkları, yerel yönetimler kurumsal yeteneklerinigözden geçirerek eksiklerini tamamlamalıdır. Bu kurumlar sürecin yönetimindesaydamlıkla ve kamuoyunu bilgilendirerek işbirliği içinde olmalıdır.

Koru(n)manın başarılı olamadığı, olgularıngörüldüğü durumlarda olgu yönetimi, erken tanısı ve etkin tedavisi için aynıbütüncül politikalar gerekmektedir.

Sağlık hizmetine erişimin gecikeceğidurumlarda, ishalli hastalığın özelikle bebek, çocuk, yaşlı ve özelliklihastalıkları olanların tehlikeli sıvı-elektrolit yitiğinden korunmaları yaşamkurtarıcıdır. Bu amaçla, eczanelerde reçetesiz satılan ORS paketlerindenyararlanılmalıdır. 1 paket ORS, 1 litre kaynatılmış soğutulmuş suya katılarakiyice karıştırılır ve kusma olmadan alınabiliyorsa, her susamada içilir. İshalsırasında kural olarak bebeklerin emzirilmesi kesilmez, erişkinler için de sıvıalımı durdurulmaz.

Damacana sularında lütfen pompakulanmayınız ve su sebillerini düzenli aralıklarla temizleyiniz.

İshalli hastalıklarda antibiyotikler veishal kesiciler de dahil, hekim önermeden hiçbir ilaç kullanılmamalıdır.

Özetle; EL YIKAMA en önemli korunmaaracıdır. Çiğ sebze meyveler iyice yıkanmalı, ambalajlı, güvenlisıvı-yiyecekler yeğlenmelidir.

Yararlanılan Başlıca Kaynaklar

1.     Diarrhoea. http://www.who.int/topics/diarrhoea/en/Erişim:12.7.2012.

2.     Diarrhoeal disease.http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/en/index.html.Erişim:12.7.2012.

3.     Wixon J. Featuredorganism: pathogen special: Vibrio cholerae, Pseudomonas aeruginosa and Xylellafastidiosa Yeast 2000 Dec;17(4):307-13.

4.     Turaman C. SağlıkDeğerlendirme Metodu. Detay yayınları, Nisan 2012.

5.     Saltık A.http://ahmetsaltik.net/arsiv/2012/05/Yaz_ishalleri_besin_hijyeni_ve_korunma-docx.pdf.Erişim:12.7.2012.

 

© 2014 Tasarım ve Programlama Dokuntek