Amasya Tabip
Odası
 • İletişim
  Bize Ulaşın
  Adresimiz
  M.K. Paşa Cad.
  No:4
  Amasya
  Tel 1 : 0549 548 40 50
  Tel 2 : 0358 213 05 00
  Fax: 0358 213 05 51
  Email: ato@amasyatabipodasi.org.tr

Telefon 0549 548 40 50

Hepatit Size Düşündüğüzden Daha Yakın Olabilir!

01/06/2014

Hepatit, aynı adı taşıyan virüslerin yol açtığı bir karaciğer hastalığı olup virüsün A, B, C, D, E tipleri bulunmaktadır. Her tipin hastalık seyri farklıdır. Dünyada her yıl hepatit virüslerinin neden olduğu hastalıklara bağlı olarak 1 milyon ölüm meydana gelmektedir. Küresel düzeyde karaciğer kanserlerinin %78’i hepatit B ve C nedenlidir. Dünyada yaklaşık her 12 kişiden birinde (500 milyon civarında) süreğen (kronik) viral hepatit bulunmaktadır ve bunların çoğu virüsün kendilerine bulaştığını bilmemektedir.

Dünyada her yıl 1,4 milyon hepatit A olgusu görülmektedir. Hepatit A süreğen bir hastalığa neden olmaz, ancak karaciğerde birden (akut) gelişen hastalık nedeniyle ölümcül olabilir. Hepatit A geçişi, bulaşlı gıda ve su tüketimi ile ya da hasta kişi ile doğrudan temas ile olur. Gelişmekte olan ülkelerde, kötü/sağlıksız hijyen koşulları da olduğunda 10 yaş altındaki her on çocuktan dokuzu bu hastalığı geçirebilmektedir. Temizlik kurallarına dikkat etmek, hepatit A aşısı olmak öneriler arasındadır. Ülkemizde hepatit A aşısı 2012’de genişletilmiş bağışıklama programı kapsamına alınmıştır. Bununla birlikte, hastalıktan korunmak için başta “el yıkama” gibi temizlik kurallarına dikkat etmek gerekir. Benzer şekilde içilen suyun temiz olması büyük önem taşımaktadır. Çiğ yenen besinlerin sağlıklı ve güvenli olması son derece önemlidir.

Hepatit B virüsü karaciğerde birden ve süreğen hastalığa neden olabilmektedir. Hepatit B virüsü özellikle Asya ve Afrika ülkelerinde sıktır. Dünyada 2 milyar kişi (yaklaşık her 3-4 kişiden biri) hepatit B virüsünü almış olup, her yıl yaklaşık 600 000 kişi bu nedenle yaşamını yitirmektedir. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nde 14 milyon kişinin Hepatit B virüsünü aldığı kestirilmektedir. Dünyada 350 milyon kişi süreğen viral Hepatit B ile yaşamaktadır. Siroz ve karaciğer kanseri, virüsün neden olduğu başlıca iki önemli hastalıktır. Hastalık geçişi, hasta kişinin kan ya da vücut sıvılarıyla teması sonucu oluşur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde güvenli olmayan kan ve ürünleri aktarımı, güvenli olmayan cinsel ilişki, güvenli olmayan damar içi ilaç vb. uygulamaları (madde bağımlıları gibi), anneden bebeğe geçiş en sık görülen hastalık bulaş yollarıdır. Hepatit B, aşı ile korunabilir bir hastalıktır. Hepatit B aşısı hastalığın önlenmesinde en etkili araçtır. Hepatit B aşısının rutin uygulanması dünyanın birçok yerinde yeni hastalıkların oluşmasını çok etkili bir biçimde önlemektedir. Aşının bu etkililiğine karşın dünyada her beş bebekten sadece biri doğduklarında Hepatit B aşısı ile aşılanabilmektedir. Ülkemizde Hepatit B aşısı, rutin bağışıklama programı içindedir. Kamu sağlık kurumlarında aşılama hizmetleri bu program kapsamında sunulmaktadır. Bu aşı modern teknoloji ile üretilmiş olup son derece güvenli ve yüksek düzeyde koruyucudur.

Hepatit B’ye karşı aşılanmak aynı zamanda Hepatit D hastalığından da koruyuculuk sağlar.

Dünyada yaklaşık 170 milyon kişi hepatit C nedeniyle süreğen karaciğer hastalığı ile karşı karşıya olup, üç yüz binden fazla kişi bu hastalık nedeniyle her yıl yaşamını yitirmektedir. Süreğen hastalığı olanların bir çoğu hasta olduklarının farkında değildir. İnsanlar kendilerini hasta hissedene kadar ya da hastalık belirtileri ortaya çıkana kadar yıllarca süreğen viral hepatit ile yaşamakta ve bu süreçte karaciğerde hasar devam etmektedir. Hastalık geçişi kan ve kanla kirlenmiş araçlar yoluyla ve güvenli olmayan cinsel ilişki ile olur. Dünyada hastalığın en sık görüldüğü ülkeler arasında Mısır (%22), Pakistan (%4,8), Çin (%3,2) bulunmaktadır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nde kestirilen, 9 milyon kişi süreğen olarak hepatit C ile bulaşlıdır.

Hepatit E ise dünyada her yıl 20 milyon kişiyi etkilemektedir. Üç milyonun üzerinde birden gelişen hepatit E olgusu ve 70 000 ölüm meydana gelmektedir. Bulaşma yolu hepatit A’ya benzer. Dünyada en çok Doğu ve Güney Asya’da görülür.

Hepatit hastalığına dikkat çekmek, korunma ve tedavi yollarını topluma anlatmak, duyarlılığı artırmak için 2010 yılından bu yana 28 TEMMUZ, DÜNYA HEPATİT GÜNÜ olarak anılmaktadır. Bu günlerde özel olarak vurgu, hastalıktan korunma yöntemlerine yapılmaktadır.

Hepatit hastalığından korunmak için; genel temizlik kurallarına uyulması, hepatit A ve B için aşılama, bulaşlı beden sıvılarından korunma için risk altında olanların (damar içi ilaç kullanma, dövme/piercing, güvenli olmayan cinsel ilişki) uygun önlem almaları önerilmektedir.

Cinsel ilişkide kondom kullanımı temel bir kural olmalıdır. Güvenli olmayan cinsel ilişkiye bağlı hastalıklar, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre malnütrisyondan sonra (yetersiz ve kötü beslenme) ikinci sıradadır.

Ayrıca, risk grubu içinde olanların sağlıklı iken uygun aralıklı denetim muayenelerinde bu laboratuvar incelemelerinin de yapılması ve özenle değerlendirilmesi yerinde olur.

Evlenme muayenesinde ilgili laboratuvar testleri yapılarak çiftlere danışmanlık hizmeti verilmelidir. Anne adaylarının gebelik öncesinde aşılanmaları önemlidir.

Unutmayalım; KORUNMAZSANIZ Hepatit size düşündüğünüzden daha da yakın olabilir!

Yararlanılan Kaynaklar

1.     http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/world_hepatitis_day/en/index.html Erişim:23.7.2012.

2.     http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs328/en/index.html. Erişim:23.7.2012.

3.     http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/index.html. Erişim:23.7.2012.

4.     http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/world_hepatitis_day/question_answer/en/index.html. Erişim:23.7.2012.

5.     http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-diseases/hepatitis/news/news/2012/7/hepatitis-its-closer-than-you-think. Erişim:23.7.2012.

6.     http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs280/en/. Erişim:25.7.2012.

7.     http://www.cdc.gov/hepatitis/WorldHepDay.htm. Erişim 25.7.2012.

© 2014 Tasarım ve Programlama Dokuntek