Amasya Tabip
Odası
 • İletişim
  Bize Ulaşın
  Adresimiz
  M.K. Paşa Cad.
  No:4
  Amasya
  Tel 1 : 0549 548 40 50
  Tel 2 : 0358 213 05 00
  Fax: 0358 213 05 51
  Email: ato@amasyatabipodasi.org.tr

Telefon 0549 548 40 50

Dünya Anne Sütü ile Beslenme Haftası

01/06/2014

Dünyada altı aydan küçük bebeklerin %40’ından azının sadece anne sütü ile beslendiği bilinmektedir. Türkiye’de de durum benzerdir. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’nın 2008 yılı verilerine göre altı aydan küçük her on bebekten dördü tamamen anne sütü ile beslenmektedir. Oysa sağlık açısından bebeklerin ilk altı ay tamamen (sadece) anne sütü ile beslenmesi, bu dönemde bebeklere su dahil başka hiçbir gıda verilmemesi önerilmektedir. Altı aydan sonra da ek gıdalarla birlikte 2 yaşına ulaşıncaya dek emzirmeye devam edilebilir. Bilimsel araştırmalara göre ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeyen bebekler ani (akut) ve süregen (kronik) hastalıklara daha çok yakalanmaktadır. Bu bebeklerin ilk aylarda ölüm riski 10 kat artmaktadır. Ayrıca bu bebeklerde ishal, zatürre, orta kulak ve idrar yolu enfeksiyonları daha çok görülmekte ve bebekler bu hastalıkları normalden daha şiddetli geçirmektedir. Doğal, kolay ulaşılabilir, parasız olan bu değerli gıda yaşamın ilk 6 ayında diğer beslenme şekillerinden daha üstün olmasına rağmen, ulaşımın %100 olmaması aslında “ironik” bir durum olarak da kabul edilebilir.

Çocukları hastalıklardan korumak, ruhsal ve bedensel gelişimlerini sağlamak için anneler bebeklerini emzirmeleri yönünde teşvik edilmelidir. İdeal olan beslenmenin bebek için sağlanabilmesi annelerin emzirmelerini destekleyecek uygun bir ortamın oluşturulması amacıyla 1990 yılında “Innocenti Bildirgesi” bütün dünyaya açıklanmış, ülkelerin aşağıda yazılı gerekçelere bağlı olarak politikalarını güçlendirmeleri önerilmiştir.

1.    Anne sütü bebekler için “ideal” gıdadır, sağlıklı büyüme ve gelişme için esastır.

2.    Anne sütü bağışıklık sistemini güçlendirerek bebekleri ishal ve zatürre gibi bu dönemde sık görülen enfeksiyonlara karşı korur. Hastalıklarının sıklığını, ciddiyetini, ölümleri azaltır.

3.    Emzirme annelerin doğum aralıkları arasındaki sürenin uzamasına yardımcı olur, ayrıca kadınlar açısından meme ve rahim kanserine yakalanma riski de azalır. Doğum sonrası şişmanlık riskinin de azaldığı bilinmektedir.

4.    Anne sütü ile besle(n)me ailenin ekonomik açıdan da yararına bir durumdur.

5.    Bebeğini tamamen anne sütü ile besleyen annelerin duygusal olarak da kendilerini daha “iyi” hissettikleri bilinmektedir.

6.    Bu dönemde ve her dönemde emzik vb. uygulamalardan kaçınmak gerekir.

7.    Anne sütü ilk 6 ay bebeğe her istediğinde, gece ve gündüz verilmelidir.

Bugün bu hedeflerin ne yazık ki Dünyada ve Türkiye’de başarılamadığı açıkça görülmektedir. Oysa, bebeklerin ilk 6 ay tamamen anne sütü ile beslenmesi sağlanabilse, dünyada her yıl en az 1,2 milyon çocuk ölümünün önlenebileceği belirtilmektedir. Başarısızlığa neden olan başlıca faktörler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

1.    Mama sektörü

2.    Annelerin bilgi ve bilinç eksiklikleri

3.    Geleneksel uygulamalar

Ancak sayılan üç durumun olumsuz etkileri güçlü ve bütüncül sağlık politikalarıyla kolaylıkla giderilebilir. Annelere yönelik sağlık eğitimi çalışmaları, bebek dostu hastane ve kurum uygulamalarında izleme ve değerlendirme çalışmalarının sürekliliği, süreci kesintiye uğratan mama reklamlarının engellenmesi, geleneksel yanlış uygulamaların doğru uygulamalar şekline dönüştürülmesi için tıbbi ve sosyal çalışmaların artırılması, konunun bilimsel açıdan incelenmesini sağlayacak araştırma olanaklarının artırılması bebeklerin ilk 6 ay tamamen anne sütü ile beslenmeleri için yapılabileceklerden bazılardır. Bunların ve burada yazılı olmayan başka çözümlerin gerçekleşmesi için ise –yineliyoruz- güçlü, kavrayıcı, bütüncül sağlık politikalarına gereksinim bulunmaktadır.

Kaynaklar

1.     Promoting breastfeeding for infants and young children. http://www.who.int/maternal_child_adolescent/news_events/news/20. Erişim: 1.8.2012.

2.     The Innocenti Declaration. http://www.unsystem.org/SCN/archives/scnnewsextractsmay91/ch3.htm. Erişim: 1.8.2012.

3.     http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/facts/en/index2.html. Erişim: 1.8.2012.

4.     Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008. HÜNEE Yayınları, 2009.

5.       Lamberti LM, Fischer Walker CL, Noiman A, Victora C, Black RE. Breastfeeding and the risk for diarrhea morbidity and mortality. BMC Public Health. 2011 Apr 13;11 Suppl 3:S15.

6.       Facts for Life. http://www.factsforlifeglobal.org/resources/factsforlife-en-full.pdf. Erişim:5.8.2012.

© 2014 Tasarım ve Programlama Dokuntek